La Salamandre

Waarom een Salamander?

In mythen symboliseert de salamander vuur, zuiverheid, trouw, liefde, intelligentie en wijsheid, een goed gekanaliseerd libido, de zoektocht naar evenwicht en onverwoestbaarheid. Hij kan door vuur gaan zonder vernietigd te worden en wanneer hij gewond raakt, groeien zijn ledematen terug. Symbool van natuurlijke regeneratie, vertegenwoordigt de salamander ons vermogen om de valkuilen van het leven te overwinnen.

We zijn allemaal salamanders!

Florence Bergé

Ik werd eerst opgeleid om actief te luisteren op EPE (Brussel), tot co-creatieve psychotherapeute (Huy, 3 jaar), dan tot relatie- en gezinstherapeute aan CPFB (Louvain-la-Neuve, 4 jaar), en ook tot hypnotherapeute van trauma’s (PTR, bij IMHEB).

Vooral geïnspireerd door de humanistische beweging (Carl Rogers, Person Centred Approach, existentiële therapie), maar ook puttend uit een goede psychoanalytische en systemische achtergrond, ben ik er om naar je te luisteren op een zorgzame, niet-oordelende en vertrouwelijke manier.

Lid van de « Union Professionnelle des Conseillers Conjugaux et Familiaux » (Beroepsvereniging van relatie- en gezinstherapeuten) UPCCF

Mijn therapeutische benadering is in essentie humanistisch, gebaseerd op de theorieën van Carl Rogers. De nadruk ligt op luisteren met vriendelijkheid, empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en niet-oordelen, zodat iedereen zijn eigenliefde en eigen hulpbronnen kan ontwikkelen. Analyse van wat er gebeurt in relaties tijdens de sessies helpt om relaties met dierbaren op een dagelijkse basis aan te passen.

De theoretische fundamenten van mijn opleiding zijn ook gebaseerd op existentiële psychotherapie (angsten voor de dood, fundamenteel isolement, vrijheid en gebrek aan betekenis; Yalom, May), de analytische beweging (Freud, Jung, Ferenczi), de systemische beweging (Elkaïm), de contextuele benadering (Boszormenyi-Nagy), de narratieve benadering en co-creatieve therapie (huidige beweging in Quebec).

Wil je wat meer weten?

Ooit...

Ik werd geboren bij liefhebbende ouders die me wilden en me vervolgens koesterden en vertroetelden. Ik was een klein meisje met ogen en oren wijd open voor de wereld, voor wie alle leden van beide families smolten.

Maar toen ik nog heel jong was, maakte ik de scheiding en het uiteenvallen van mijn familie mee. Mijn ouders dreven uit elkaar en gingen elk hun eigen weg. Mijn moeder droeg haar verdriet met gratie en gaf voorrang aan haar rol als moeder, terwijl mijn vader naar andere ontmoetingen vertrok en een uitgebreid gezin van vijf broers en zussen creëerde.

Ik groeide op in de schaduw van deze reizen, een stille getuige van de complexiteit van liefde en familierelaties. Ik vond mijn toevlucht in boeken en talen. Beetje bij beetje gaven letters en zinnen vorm aan mijn werkelijkheid, waardoor ik kon navigeren door de complexe gebeurtenissen en emoties die ik anders niet altijd kon begrijpen. Ik volgde mijn passie en werd taalleraar. Ik verdiepte me in vreemde woorden en grammatica. Het was mijn manier om de wereld te vertalen, te ordenen en te delen.

Mijn eigen liefdesleven werd mijn kompas. Ik begon een gezin en er werden een dochter en een zoon geboren, die nieuw licht in mijn leven brachten.

Er was echter een stemmetje in me, een hardnekkig gefluister dat me vertelde dat er meer te ontdekken viel. En zo kwam ik terecht op een pad van persoonlijke reflectie en professionele groei.

Nieuwsgierigheid bracht me ertoe psychotherapie en huwelijks- en gezinstherapie te gaan studeren. Het was een bijzondere reis, een verkenning van mijn eigen innerlijke wereld en die van anderen. Ik kwam voor diepgaande vragen te staan over de menselijke natuur, relaties en genezing. Dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven heeft onvermoede horizonten geopend.

Tegenwoordig geef ik privéconsulten in psychotherapie, huwelijks- en gezinstherapie en traumahypnose. Ik bied een luisterend oor en een open hart aan diegenen die bereid zijn om hun verhaal te delen. Elke persoon die mijn kantoor binnenkomt, brengt een unieke wereld van dromen, pijn en hoop met zich mee. Ik beschouw mezelf niet als een onfeilbare expert, maar ik ben er om naast hen te lopen, om hen te begeleiden op hun helende reis.

Tegelijkertijd heb ik schrijfworkshops (in het Frans) voor eigenwaarde opgezet. Deze workshops zijn ruimtes van persoonlijke ontdekking waar deelnemers hun diepste emoties en gedachten verkennen door middel van woorden en verhalen. Schrijven wordt een weg naar zelfacceptatie, een venster naar het begrijpen van onze eigen ervaringen, terwijl het delen van de teksten zorgt voor verbinding en steun.

Uiteindelijk, geïnspireerd door mijn ontmoetingen, de verhalen van mensen die voor counseling kwamen, hun pijnen en hun dromen, en overtuigd van de kracht van menselijke verbinding, lanceerde ik het avontuur van collectieve workshops voor relatieondersteuning, “Renouez avec l’amour”. Deze workshops zijn een plek waar koppels en individuen samenkomen om de fijne kneepjes van liefdesgevoelens en persoonlijkheden, liefdes- en verwantschapsrelaties, communicatie en persoonlijke groei te onderzoeken, met als doel preventie en beter liefhebben. Ik beweer niet dat ik alle antwoorden heb, maar ik geloof in de kracht van uitwisseling en wederzijds leren.

Mijn reis werd onderbroken door momenten van twijfel en verlichting. Mijn verhaal is geen saga, maar het heeft mijn identiteit gesmeed. Als je met me mee wilt lopen, ben ik bereid om wat ik geleerd heb met nederigheid en respect te delen. Elke persoon die ik ontmoet, elk verhaal dat ik hoor, herinnert me eraan dat we allemaal bezig zijn ons eigen levensepos te schrijven, pagina na pagina, in een inkt die pijn en vreugde, teleurstellingen en plezier, uitdagingen en triomfen mengt. Het is aan ieder van ons om onze eigen stem en stijl te kiezen, om de toon te variëren, om nieuwe wendingen te creëren, om het einde opnieuw uit te vinden…

Persoonlijk heb ik gekozen: ik leef en werk in liefde, acceptatie en niet-oordelen.

opleiding

2019 bij Institut Milton H. Erickson de Belgique, La Hulpe

Strategische en therapeutische gesprekshypnose of Reassociatieve Trauma Psychotherapie

2016 bij Hêtre Intérieur, Huy

Groepsbeheer

2012 - 2016 au CPFB, Centre d'enseignement supérieur, de Promotion et de Formation continuée en Brabant wallon, Louvain-la-Neuve. Baccalaureaat erkend door de Franse Gemeenschap

Huwelijk en gezinstherapie, waaronder met Anne Derenne, Anne Ducamp, Frédéric Delvigne en Anne Quintin

2009 - 2012 bij Hêtre Intérieur, Huy

Co-creatieve psychotherapie, met Dominique De Thier, waarbij ik ook het gebruik van hulpmiddelen leerde zoals symbolisatie, beeldhouwen, Ericksoniaanse hypnose, verhalen vertellen, enz.

bij CFIP (Centre pour la Formation et l'Intervention Psychologiques - Centrum voor psychologische training en interventie), Brussel

De rol van de coach

bij EPE, Ecole des Parents et des Educateurs, Brussel

Zoals Carl Rogers luisteren, met Régine Van Coillie

bij EPE, Ecole des Parents et des Educateurs, Brussel

Het rollenspel, met Claudine Pauwels

2003 - 2004

Certificaat van Onderwijsbekwaamheid geschikt voor het Hoger Onderwijs

1994 - 1995 aan de ULg, Universiteit van Luik

Master in Engelse vertaling

1992 - 1994

AESS, Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur (Certificaat van onderwijsbekwaamheid geschikt voor het hoger secundair onderwijs)

1990 - 1994 aan de ULB, Vrije Universiteit van Brussel

Licentiaat (Master) in Germaanse filologie (Nederlands - Engels)

Conferenties

De traumakliniek (Didier Robin)
De malseparatie (Jean Van Hemelrijck)
De contextuele benadering (Marie-Christine de Saint-Georges)

Autodidactisch

Existentiële therapie (Irvin Yalom), meditatie en schrijven

Publicaties

2006 Uitgeverij La Vénerie

Een levensverhaal geselecteerd en gepubliceerd in :
"Getuigen - 13 levensverhalen voor mensenrechten".

2019 Presses Universitaires de Namur

Franse vertaling van "Maman, suis-je une poupée de porcelaine?" ("Mama, ben ik een porseleinen pop?"), geschreven door Dr. Goedelieve Baetens: een paar maanden uit het leven van een kind met de diagnose autisme.

In voorbereiding

"Survivants - Histoires croisées de résilience" (Overlevenden - kruisende verhalen van veerkracht), geschreven met deelnemers aan de schrijfworkshop over eigenwaarde (La Salamandre) tijdens de periode van opsluiting.

PROFESSIONELE ACHTERGROND

Sinds 2016 in zelfstandige privépraktijk, Eigenbrakel

Consulten voor individuën of koppels

2015 - 2016 bij Artemia, Dagcentrum voor mentaal gehandicapte volwassenen, Brussel

Werkstage

2014 - 2015 bij La Maisonnée, Tehuis voor mentaal gehandicapte volwassenen, Ittre

Opleidingsstage

2013 - 2014 bij Le Vignoble, rust- en verzorgingstehuis, Eigenbrakel

Opleidingsstage

2013 - 2014 bij het Gezinsplanningscentrum van Sint-Pieters-Woluwe

Opleidingsstage

2012 - 2013 bij het OCMW van Eigenbrakel

Observatiestage

1994 - 2022 Docente, met name aan Ephec, Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, Brussel

Lessen Nederlands en Engels op basisscholen en middelbare scholen, voor volwassenen die sociale promotie volgen en, 20 jaar lang, voor jongvolwassenen die een bacheloropleiding volgen (optie marketing).

Ajoutez votre titre ici

La Salamandre

Dans les mythes, la salamandre symbolise le feu, la pureté, la loyauté, l’amour, l’intelligence et la sagesse, la libido bien canalisée, la quête d’équilibre et l’indestructibilité. Elle peut traverser le feu sans être détruite et lorsqu’elle est blessée, ses membres repoussent. Symbole de régénération naturelle, elle représente notre capacité à surmonter les écueils de la vie.

Florence Bergé

Florence Bergé thérapeute 2021

Contact

+32 497362193 info @ lasalamandre.be

Qui suis-je

Je suis formée à l’écoute active à l’EPE, en psychothérapie co-créative (3 ans), puis en conseil conjugal et familial au CPFB (4 ans), enfin en hypnose conversationnelle (PTR, à l’IMHEB).

Inspirée principalement par le courant humaniste (Carl Rogers, Approche Centrée sur la Personne, thérapie existentielle), tout en m’appuyant sur un bon bagage psychanalytique et systémique, je suis à votre écoute avec bienveillance et non-jugement, en toute confidentialité.

Membre de l’Union Professionnelle des Conseillers Conjugaux et Familiaux (Secrétaire du CA)(www.upccf.com)

Langues

Français Anglais Néerlandais

Mon approche thérapeutique est essentiellement humaniste et se base sur les théories de Carl Rogers. L’accent est mis sur l’écoute avec bienveillance, empathie, acceptation inconditionnelle et non-jugement, afin que chaque personne puisse développer son amour d’elle-même et ses propres ressources. L’analyse de ce qui se passe au niveau relationnel pendant les séances permet d’ajuster les relations avec les proches au quotidien. Les fondements théoriques de ma formation reposent également sur la psychothérapie existentielle (angoisses de la mort, de l’isolement fondamental, de la liberté, et du manque de sens; Yalom, May), le courant analytique (Freud, Jung, Ferenczi), le courant systémique (Elkaïm), l’approche contextuelle (Boszormenyi-Nagy), l’approche narrative, et la thérapie co-créative (courant actuel québécois).

Formation

 • 2019: L’hypnose conversationnelle stratégique et thérapeutique ou Psychothérapie des Traumas Réassociative (Institut Milton H. Erickson de Belgique, La Hulpe)
 • 2016: Gestion de groupe (Hêtre Intérieur, Huy)
 • 2012-2016: Conseil Conjugal et Familial au CPFB (Centre d’enseignement supérieur, de Promotion et de Formation continuée en Brabant wallon, Louvain-la-Neuve. Baccalauréat reconnu par la Communauté Française), avec notamment Anne Derenne, Anne Ducamp, Frédéric Delvigne et Anne Quintin
 • 2009-2012: Psychothérapie co-créative (au Hêtre Intérieur à Huy, avec Dominique De Thier), ouvrant à l’utilisation d’outils tels que la symbolisation, le sculpting, l’hypnose eriksonienne, le conte, …
 • Le rôle du coach, au CFIP (Centre pour la Formation et l’Intervention Psychologiques, Bruxelles)
 • Ecoute rogerienne, à l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs, Bruxelles), avec Régine Van Coillie
 • Le jeu de rôle, à l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs, Bruxelles), avec Claudine Pauwels
 • 2003-2004: CAPAES (Certificat d’Aptitude Pédagogique approprié à l’Enseignement Supérieur)
 • 1994-1995: Master en traduction anglaise à l’ULg (Université de Liège)
 • 1992-1994: AESS (Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur)
 • 1990-1994: Licence en philologie germanique à l’ULB (Université Libre de Bruxelles)
 • Conférences: La clinique du trauma (Didier Robin), la malséparation (Jean Van Hemelrijck), l’approche contextuelle (Marie-Christine de Saint-Georges), …
 • En autodidacte: Thérapie existentielle, méditation, écriture.

Parcours professionnel

 • Depuis 2016: Consultations individuelles ou de couple en cabinet privé indépendant.
 • 2015-2016: stage d’insertion professionnelle à Artemia (Centre de Jour pour adultes porteurs de handicap mental) à Bruxelles.
 • 2014-2015: stage de formation à La Maisonnée (Service résidentiel pour adultes porteurs de handicap mental)
 • 2013-2014: stage de formation au Vignoble (Maison de Repos et de Soins) de Braine-l’Alleud
 • 2013-2014: stage de formation au Centre de Planning Familial de Woluwe-St-Pierre
 • 2012-2013: stage d’observation au CPAS de Braine-l’Alleud
 • Depuis 2013: consultations en cabinet privé
 • Enseignante depuis 1994, j’ai donné cours de néerlandais et d’anglais en primaire, en secondaire, aux adultes en promotion sociale et, depuis plus d’une quinzaine d’années, aux jeunes adultes en baccalauréat à l’Ephec (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales) à Bruxelles.

Publications

 • Un récit de vie sélectionné et publié dans : “Témoins – 13 récits de vie pour les droits humains”. Editions la Vénerie, 2006
 • Traduction en français de “Maman, suis-je une poupée de porcelaine?”, écrit par le Dr. Goedelieve Baetens, Presses Universitaires de Namur, 2019: quelques mois de la trajectoire d’un enfant diagnostiqué autiste.
 • En préparation: “Survivants – Histoires croisées de résilience”, écrit avec les participants de l’Atelier d’écriture d’estime de soi pendant la période de confinement.

Elisabeth Bergé

Elisabeth thérapeute

Contact

+32 4867989446 Attention: uniquement à Schaerbeek www.happsy.be

Qui suis-je

Je vous accompagne via l’haptonomie. Plus qu’une simple préparation à la naissance, l’haptonomie est un accompagnement global de la grossesse: affectif, émotionnel, relationnel, pratique…

Chaque séance débute par une temps de parole. Ensuite une partie pratique vous permet d’entrer en relation avec votre enfant et de vivre, de tester la relation et les mouvements et positions qui rendent la grossesse plus confortable et préparent l’accouchement. Ainsi vous serez prêts pour cette aventure, tant physiquement qu’émotionnellement.

Langue

Français

Formation

 • 2008 – 2012 Haptonomie péri-natale  Institut Scientifique d’Haptonomie (Frans Veldman)
 • 2008 – 2011 Haptonomie – haptosynésie  Institut Scientifique d’Haptonomie (Frans Veldman)
 • 2011 Accompagnement du patient ou ses proches confrontés à la maladie grave  Cancer et Psychologie
 • 2005 Master en psychologie clinique ULB (Université Libre de Bruxelles)

Parcours professionnel

 • 2015-2021 Educatrice au centre de jour Jean Veldemans
 • 2012 Cabinet privé HapPsy, psychologue et haptonome à Schaerbeek
 • 2012 Animatrice petite enfance à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, ateliers parent-enfant
 • 2011 Psychologue pour enfants et adolescents au CTP Molière
 • 2007 à 2010 Cabinet privé à Falmagne (Dinant)
 • 2004 Psychologue en consultations à l’HUDERF, Hôpital des Enfants
 • 2004 Psychologue à la Pouponnière Reine Astrid
 • 2003 à 2005 Puéricultrice à la crèche “La fée Clochette