La Salamandre

Individuele therapie - laSalamandre

Individuële therapie

Therapeutische benadering

In geval van psychologische crisis kan individuële therapie u helpen. Ik luister naar u met steun en empathie zodat u zelfbeschikking, autonomie en ontplooing terugvindt. Mijn benadering is voornamelijk humanistisch en cliëntgericht. Die wordt op de denkbeelden van Carl Rogers gebaseerd. U hebt de mogelijkheid om u vrij en zonder oordeel uit te drukken over elk onderwerp dat ubezighoudt, en krijgt gedurende de raadplegingen mijn volledige welwillendheid en onvoorwaardelijke waardering.

Op die manier zullen remmingen geleidelijk aan automatisch worden opgeheven, en zult u zich ontplooien zonder gehinderd te blijven door angsten en remmingen uit eerdere ervaringen. De analyse van wat op relationeel niveau gedurende de raadplegingen gebeurt, maakt het ook mogelijk om de relaties met uw naasten in het dagelijkse leven aan te passen.

De theoretische beginselen van mijn opleiding als therapeute berusten ook op de existentiële psychotherapie (angst voor de dood, voor het fundamentele isolement, voor de vrijheid, en voor de zinloosheid; Yalom, May), de psychoanalytische stroming (Freud, Jung, Ferenczi), de systeempsychotherapie (Elkaïm), de contextuele benadering (Boszormenyi-Nagy), de narratieve aanpak, en de co-creatieve therapie (huidige stroming uit Quebec).

Ik kan ook een beroep doen op andere hulpmiddelen zoals hypnose, sculpting, symbolisering, het genogram, het sprookje of het verhaal.

Individuële raadplegingen

  •  

  • Moeilijkheden in het leven, levensomstandigheden die u uit evenwicht brengen
  • Crisis, zorgen, onvrede, niet goed in uw vel zitten
  • Het gevoel vast te zitten, geen richting aan uw leven te kunnen geven, of het gevoel een leven te leven dat u onvoldoende vervult,
  • Zingevingsvragen
  • Stress en spanningen
  • Neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, depressie
  • Verwarring, desoriëntatie
  • Geslachtsidentiteit, seksuele gerichtheid, homoseksualiteit
  • Psychosomatische klachten
  • Angst
  • Zinverlies of energieverlies, burn-out
  • Nederlaag, faalangst
  • Verlieservaring, ziekte, rouwverwerking
  • Verslaving, dwanggedachten, dwanghandelingen
  • Stemmingswisselingen, emotionele problemen, humeurigheid
  • HB, HSP, hooggevoeligheid
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, automutilatie, assertiviteit
  • Ouder worden
  • Geestelijke of lichamelijke handicap
  • Familielid van mensen met verstandelijke handicap, met dementie of Alzheimer

Het is altijd moeilijk woorden te vinden voor hoe men zich voelt. Vaak drukt men zich uit in termen als: hoofdpijn, vermoeid, verstrooid, nachtmerries, paniekaanvallen, weinig zelfvertrouwen, niet in staat om lief te hebben, jaloers, agressief, zenuwachtig, inzinking, burn-out, depressie, enz. In plaats van deze symptomen te behandelen, zullen wij door hierover onbevooroordeeld te praten, deze obstructies geleidelijk een plaats geven in uw unieke levensverhaal, zodanig dat de klachten lichter worden, of uiteindelijk verdwijnen.

Prijs voor een raadpleging : 70€/uur. Face-to-face of online via videoconferentie.
Spreekuur op afspraak : klik hier of per telefoon: +32 497362193 of per e-mail:

Met het oog op wederzijds respect moeten consulten vooraf worden betaald. In geval van annulering minstens 48 uur op voorhand (behalve in geval van overmacht), wordt de afspraak verschoven maar niet terugbetaald.

Misschien wilt u liever een afspraak samen met uw partner. Meer info hier.