La Salamandre
Koppel-en familietherapie
(hypno)therapie en workshops

Opleidingen en workshops

Voor jezelf zorgen kan ook betekenen dat je nieuwe instrumenten moet leren... Relaties, koppel en gezin, communicatie, luisteren, respect voor de ander en voor zichzelf, zelfexpressie, dat zijn de thema's die centraal staan in onze opleidingen... Maak je keuze!
Go to Actief luisteren

Actief luisteren

Luisteren is de kern van zorgzame en effectieve communicatie. Hoe meer we in staat zijn te luisteren met respect en empathie, hoe meer anderen bereid zullen zijn te luisteren en ons in ruil daarvoor te respecteren. De toepassingen zijn talrijk en het rendement verbluffend!
Lees er meer over

Go to Beter communiceren met uw kinderen

Beter communiceren met uw kinderen

Op maandag 1/11, zaterdag 6/11 en zondag 7/11/2021.
Laten we (opnieuw) een gezonde dialoog aangaan die ons in staat stelt onze eisen te uiten op een manier die gehoord en gerespecteerd wordt , en naar onze kinderen en tieners te luisteren op een manier die hen in staat stelt met ons te praten en zich ook gewaardeerd te voelen.
Lees er meer over

Go to Communiceren als een koppel

Communiceren als een koppel

Bent u op zoek naar manieren om uw behoeften en gevoelens te uiten zodat u aanvaard wordt voor wie u bent? Wilt u het heft in eigen handen nemen en uw echtgeno(o)t(e) niet langer alle verantwoordelijkheid voor uw geluk geven? Deze workshop is voor jou.
Lees er meer over

Go to Schrijven over eigenwaarde

Schrijven over eigenwaarde

Op de volgende dinsdagavonden: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12/2021.
Deze workshop is een mix van schrijven en zelf lezen. We wisselen stijlen en genres af, zoals persoonlijke vertellingen, korte verhalen, haiku of zelfliefde, om weer in contact te komen met ons diepe en formidabele zelf. Twee dinsdagavonden per maand, in Eigenbrakel.
Lees er meer over

Go to Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen

Op zondag 14/11, 21/11 en 28/11/2021.
Herwin uw zelfvertrouwen en positieve zelfwaardering, die essentiële brandstof voor uw succes. Verander die innerlijke blik die je bekritiseert, je devalueert en je blokkeert. We benadrukken de persoonlijkheid, sterke punten en hulpbronnen van elke deelnemer. Daarna gaan we over tot het uitdrukken van ieders kwaliteiten en grootheid (mondeling, schriftelijk en door middel van beelden).
Lees er meer over

Go to De zielenfamilies of gekleurde persoonlijkheden

De zielenfamilies of gekleurde persoonlijkheden

Zaterdag 25/09/2021
Wie ben jij, wie ben ik en waarom reageren we verschillend op elkaar? We ontdekken samen de sterktes, wonden en opdrachten van elke persoonlijkheidscategorie of zielsfamilie. Eén middag alleen om onze dierbaren beter te begrijpen en onszelf beter te begrijpen!
Lees er meer over

Go to De psychologische spelletjes van het koppel

De psychologische spelletjes van het koppel

Waarom doet wat je tegen me zegt zo’n pijn? Laten we samen kijken naar wat er speelt in de relatie. We zullen de zich herhalende spelletjes en patronen begrijpen en ontmantelen die het koppel vastzetten in een systeem van rollen die schijnbaar vastliggen, en waarschijnlijk pijnlijk zijn.
Lees er meer over

Onze activiteiten

Van het woord naar de vernieuwing van het zelf

De salamander gaat door het vuur; wij gaan door beproevingen. Als de salamander gewond raakt, groeien zijn ledematen weer aan en komt hij ongedeerd te voorschijn. In mythen staat die voor regeneratie. Dit is het doel van onze activiteiten, ongeacht wat het aanvankelijke probleem is of wat maakt dat u uw relaties en/of communicatie wilt verbeteren.

Onze benadering is in wezen humanistisch en gebaseerd op de theorieën van Carl Rogers en Thomas Gordon. De nadruk ligt op luisteren met vriendelijkheid, empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en niet-oordelen, zodat iedereen zijn eigenliefde en zijn eigen hulpbronnen kan ontwikkelen. De analyse van wat er gebeurt op relationeel niveau tijdens de sessies maakt het mogelijk om de relaties met dierbaren op een dagelijkse basis aan te passen.

De theoretische grondslagen van de opleiding van de therapeute zijn eveneens gebaseerd op de existentiële psychotherapie (de zoektocht naar de zin van leven en dood, Yalom), de analytische stroming (Freud, Jung, Ferenczi), de systemische stroming (Elkaïm), de contextuele benadering (Boszormenyi-Nagy), de narratieve benadering, en de co-creatieve therapie (stroming in Quebec).

De crisis maakt groei mogelijk

Guy Ausloos

  • Koppel- en gezinstherapie wordt gedefinieerd als psychologische ondersteuning van het individu, het paar of het gezin, ongeacht of de moeilijkheden van relationele, affectieve, seksuele of ouderlijke aard zijn. Koppel- of individuële of consulten.

  • Spraaktherapie en/of RTP gesprekshypnose in geval van levensmoeilijkheden, malaise, mislukking, verdriet, relatieproblemen, verwarring, angst, verlies van verlangen of energie, enz. HP of handicap welkom.

  • Naast de humanistische, existentiële, systemische en analytische benadering (persoonsgerichte benadering) kunnen we andere hulpmiddelen gebruiken, zoals genogram, Eriksoniaanse hypnose, gesprekshypnose, beeldhouwen, symboliseren, verhalen vertellen, haptonomie en haptosynesie.

  • Voor jezelf zorgen kan ook betekenen dat je nieuwe concepten moet leren en delen... Relaties, echtpaar en gezin, communicatie, luisteren, respect voor anderen en voor zichzelf, zelfexpressie, persoonlijkheid, dat zijn de thema's die centraal staan in onze opleidingen.

Vorige patiënten (of deelnemers) zijn bereid voor u te getuigen:
het voelt goed naar u te worden geluisterd, het is mogelijk uw trauma's te helen, de consulten zijn echt nuttig.

Bij La Salamandre
kunt u verschillende opleidingen volgen
om uw relaties te verbeteren.
U kunt ook kiezen voor individuële begeleiding.
Online consultaties op aanvraag.
Wilt u een workshop of training volgen?

U kunt zich inschrijven via het formulier hiernaast.

Een vraag, een suggestie?
Neem gerust contact met me op!

Neem contact met me op