31 juillet 2016

Raadplegingen in het Nederlands

Therapeutische benadering

Mijn benadering is voornamelijk humanistisch en cliëntgericht. Die wordt op de denkbeelden van Carl Rogers gebaseerd, waarbij het accent op zelfbeschikking, autonomie, ervaring en ontplooing ligt. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich vrij en zonder oordeel uit te drukken over elk onderwerp dat hem of haar bezighoudt, en krijgt gedurende de raadplegingen mijn volledige welwillendheid, empathie, steun en onvoorwaardelijke waardering.

Op die manier zullen remmingen geleidelijk aan automatisch worden opgeheven, en zult u zich ontplooien zonder gehinderd te blijven door angsten en remmingen uit eerdere ervaringen. De analyse van wat op relationeel niveau gedurende de raadplegingen gebeurt, maakt het ook mogelijk om de relaties met uw naasten in het dagelijkse leven aan te passen.

De theoretische beginselen van mijn opleiding als therapeute berusten ook op de existentiële psychotherapie (angst voor de dood, voor het fundamentele isolement, voor de vrijheid, en voor de zinloosheid; Yalom, May), de psychoanalytische stroming (Freud, Jung, Ferenczi), de systeempsychotherapie (Elkaïm), de contextuele benadering (Boszormenyi-Nagy), de narratieve aanpak, en de co-creatieve therapie (huidige stroming uit Quebec).

Ik kan ook een beroep doen op andere hulpmiddelen zoals hypnose, sculpting, symbolisering, het genogram, het sprookje of het verhaal.

Waaruit bestaat relatie- en gezinstherapie ?

De relatie- en gezinstherapie is de psychologische begeleiding van de persoon, het koppel of de familie die relationele, emotionele of seksuele moeilijkheden ondervindt.

Iedereen die een crisis of een moeilijke periode in zijn/haar leven beleeft, kan individueel, in koppel of in groep raadplegen. In de loop van de raadplegingen hebt u de mogelijkheid om u vrij in alle vertrouwen en veiligheid uit te drukken.

Later, als u het wenst, kan een grondiger psychotherapeutisch werk beginnen. Dit werk zal u helpen om uw denkvisie uit te breiden. U zult dan betekenis kunnen geven aan uw ervaring, de herhalingspatronen verbreken en uw leven en relaties op een autonomere en positievere manier kunnen beheren.

Waarom zou het koppel gezamenlijk komen ?

Om naar zichzelf en de andere te luisteren, om de persoonlijke en relationele problemen af te bakenen, om zich bewust te worden van elkaars verwachtingen, om geleidelijk aan de spiraal van kettingreacties te doorbreken, de dialoog te hervatten, en om eindelijk zichzelf en zijn/haar partner anders te bekijken.

Mag ik ook alleen komen ?

Natuurlijk ! Het is ook mogelijk om individueel aan zijn koppel te werken.

Raadplegingen (face-to-face of online)

Individuële raadplegingen

   • Moeilijkheden in het leven, levensomstandigheden die u uit evenwicht brengen, zorgen, onvrede, niet goed in uw vel zitten
   • Het gevoel vast te zitten, geen richting aan uw leven te kunnen geven, of het gevoel een leven te leven dat u onvoldoende vervult,
   • Zingevingsvragen
   • Stress en spanningen
   • Neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, depressie
   • Verwarring, desoriëntatie
   • Geslachtsidentiteit, seksuele gerichtheid, homoseksualiteit
   • Psychosomatische klachten
   • Angst
   • Zinverlies of energieverlies, burn-out
   • Nederlaag, faalangst
   • Verlieservaring, ziekte, rouwverwerking
   • Verslaving, dwanggedachten, dwanghandelingen
   • Stemmingswisselingen, emotionele problemen, humeurigheid
   • HB, HSP, hooggevoeligheid
   • Gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, automutilatie, assertiviteit
   • Ouder worden
   • Geestelijke of lichamelijke handicap
   • Familielid van mensen met verstandelijke handicap, met dementie of Alzheimer

Het is altijd moeilijk woorden te vinden voor hoe men zich voelt. Vaak drukt men zich uit in termen als: hoofdpijn, vermoeid, verstrooid, nachtmerries, paniekaanvallen, weinig zelfvertrouwen, niet in staat om lief te hebben, jaloers, agressief, zenuwachtig, inzinking, burn-out, depressie, enz. In plaats van deze symptomen te behandelen, zullen wij door hierover onbevooroordeeld te praten, deze obstructies geleidelijk een plaats geven in uw unieke levensverhaal, zodanig dat de klachten lichter worden, of uiteindelijk verdwijnen.

Prijs voor een raadpleging : 50€/uur. In Eigenbrakel of via videoconferentie. Spreekuur op afspraak : 0497/362193

Wanneer kan ik komen?

Koppel- of relatietherapie / Met z’n tweeën :

    • Een gezonde basis geven aan een nieuwe relatie
    • Relationele of communicatieproblemen, familiale moeilijkheden
    • Wrijvingen of conflicten in de relatie of het gezin, geweld
    • Nieuw samengesteld gezin
    • Verlaagde sekslust, seksuele stoornissen
    • Ontrouw, vrije liefde
    • Kinderwens, onvruchtbaarheid
    • Zwangerschap, opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding
    • Midlifecrisis
    • Ouder worden
    • Hechtingsstoornis, bindingsangst
    • Echtscheiding, nieuw samengesteld gezin

Prijs voor een raadpleging : 70€/75 min. In Eigenbrakel of via videoconferentie. Spreekuur op afspraak : 0497/362193

Wanneer kunnen we komen?

Als u niet kunt komen, gelieve uw afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen (anders zal de raadplegingsvergoeding verschuldigd zijn).

(Foto: Alex Avalos)